Ergonomische vraagstukken

Habeload bv, bij uitstek uw partner voor ergonomische vraagstukken bij productiemachines, magazijn en werkplek.

Vraagbaak voor producthandling & logistieke processen in de industrie.

Wat is Ergonomie eigenlijk: ( bron: Wikipedia)

Ergonomie is de wetenschappijke studie van de mens in relatie tot zijn omgeving.Dit kan een product, ruimte of werkplek zijn.

Ergonomie zit vervat in ons dagelijks leven, maar is vooral bekend in arbeidssituaties. Het is afgeleid van de Griekse woorden ” Ergon” ( werk)  en ” nomos” (wet) en moet ervoor zorgen dat de veiligheid en gezondheid van de werknemers verzekerd wordt.

Bij het ontwerpen van consumentengoederen en interieurs speelt vooral comfort en het doeltreffend functioneren een rol.

Andere Ergonomie defenities geformuleerd door IEA:

Ergonomie ( of Human factors) is de wetenschappelijke discipline die zich bezighoudt met het begrijpen van de interactie tussen de mens en andere elementen van een systeem. Het is het beroep dat de theorie, principes, gegevens en methodes toepast om zo te ontwerpen dat het menselijk welzijn en de globale prestatie van het systeem geoptimaliseerd wordt.

Een Ergonoom draagt bij tot het zodanig ontwerpen en evalueren van taken, jobs, producten,ruimtes en systemen dat ze tegemoetkomen aan de noden, mogelijkheden en beperkingen van mensen.

Habeload bv heeft gedurende de tijd hier nog een eigen Ergonomie/Economie waarderings systeemlabel voor haar eigen concepten ontwikkeld, ..oplopend tot een rating  A+++ Klasse.

Meer weten:>>>>>> ga naar Video presentaties

Maak een afspraak